تکمیل مدارک ذیل جهت عضویت در انجمن مهندسی دریایی ایران به صورت حقوقی ضروری است. لازم به ذکر است کلیه مدارک ذیل باید به آدرس انجمن ارسال گردد.

1- اصل فرم عضویت تکمیل شده با مهر و امضا

دانلود فرم عضویت

2- اصل منشور اخلاقی ( تمامی صفحات باید مهر و امضا شوند)

دانلود منشور اخلاقی

3- رزومه شرکت

4- رزومه مدیرعامل (شامل مشخصات فردی، مدارک تحصیلی و سوابق کاری)

5- کپی آگهی تأسیس منتشر شده در روزنامه رسمی

6- کپی آخرین تغییرات چاپ شده در روزنامه رسمی

 7- اصل نامه درخواست عضویت به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، آقای دکتر محمد سعید سیف

 

 

 بعد از ارسال مدارك فوق موضوع عضويت شركت جديد در كميته عضويت بررسي و بعد از تأیيد و تعيين مبلغ عضويت سالانه فرم مخصوص اطلاعات شركت جهت تكميل شدن پرونده عضويت همراه با نامه شماره حساب جاري انجمن ارسال مي‌گردد.

آدرس انجمن

تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی - خیابان شاهد - کوچه وحدت 4 - پلاک 8 - واحد 4 - طبقه 4

تلفن:7-44273495-021